RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn. Oświetlenie drogi powiatowej nr 1323R Frysztak - Gogołów - Klecie we Frysztaku, ul Józefa Wybickiego - Etap II

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasz przetarg pn. "Oświetlenie drogi powiatowej nr 1323R Frysztak - Gogołów - Klecie we Frysztaku, ul Józefa Wybickiego - Etap II"

 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 3. Informacja o treści złożonych ofert
 4. Zmiana treści SIWZ
 5. Odpowiedź na pytanie
 6. Treść ogłoszenia
 7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 8. Przedmiar robót
 9. Projekt budowlany
 10. Edytowalne załączniki do SIWZ
 11. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Mocek

Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 25.02.2020 14:29
Dokument oglądany razy: 504