RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn. "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak"

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Modernizacja nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak".

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Informacja o treści złożonych ofert
  4. Ogłoszenie o zamówieniu
  5. SIWZ - spis treści
  6. Rozdział I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców
  7. Rozdział II SIWZ - Formularz oferty z załącznikami
  8. Rozdział III SIWZ - STWiORB
  9. Rozdział IV SIWZ - Przedmiar robót
  10. Rozdział V - Projekt umowy

Osoba odpowiedzialna: Piotr Stefanik

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 04.07.2019 13:16
Dokument oglądany razy: 447