RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE Budowa trzech placów zabaw w Gminie Frysztak

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieogranioczny na budowę trzech placów zaba w Gminie Frysztak.

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Informacja o treści złożonych ofert
  4. Treść ogłoszenia
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  6. Załącznik nr 10 - Przedmiar robót
  7. Załącznik nr 11 - Projekt zagospodarowania terenu

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Mocek

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 26.02.2019 15:42
Dokument oglądany razy: 498