RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE na Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi powiatowej w Gliniku Średnim - Etap I

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieogranicozny na wykonanie oświetlenia fragmentu drogi powiatowej w Gliniku Średnim - Etap I.

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystaniejszej oferty
  3. Informacja o treści złożonych ofert
  4. Treść ogłoszenia
  5. SIWZ
  6. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
  7. Przedmiar robót
  8. Projekt wykonawczy

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Mocek

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 07.12.2018 15:17
Dokument oglądany razy: 387