RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMOWIENIE PUBLICZNE pn.: Odbudowa dróg gminnych zniszczonych przez powódź wg zadań w Gminie Frysztak

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieogranioczny pn.: Odbudowa dróg gminnych zniszczonych przez powódz wg zadań: Zadanie nr 1: Odbudowa drogi gminnej Stępina - Rozlewnia Wód Mastyj w km 0+245 - 0+565; Zadanie nr 2: Odbudowa drogi Chytrówka-Zajchowski-Czech-Jaszczurowa w miejscowości Stępina w km 0+000 - 0+284 - Etap 1

Wyniki przetargu

Załączniki

  1. Treść ogłszenia
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Rozdział I - instrukacja dla wykonawców
  4. Rozdział II - Formularz oferty
  5. Rozdział III - Kosztorys ofertowy
  6. Rozdział IV - Przedmiar robót
  7. Rozdział V - STWiORB
  8. Rozdział VI - Projekt Umowy
  9. Rozdział VII - Wzór oświadczeń dot. rozliczenia podwykonawców
  10. Załączniki

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 17.09.2012 13:46
Dokument oglądany razy: 1586