RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn. Przebudowa drogi Stępina - Jaworek - Giera - Chytrówka dz. nr ewid. 733, 404 w km 0+055 -1+260 wraz z przebudową przepustu w km 0+132 w miejscowości Stępina

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi Stępina - Jaworek - Giera - Chytrówka dz. nr ewid. 733, 404 w km 0+055 -1+260 wraz z przebudową przepustu w km 0+132 w miejscowości Stępina"

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Informacja o treści złożonych ofert
  4. Treść ogłoszenia
  5. SIWZ - Spis treści
  6. Rozdział I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców
  7. Rozdział II SIWZ - Formularz oferty z załącznikami
  8. Rozdział III SIWZ - STWiORB
  9. Rozdział IV SIWZ - Przedmiar robót
  10. Rozdział V - Projekt umowy

Osoba odpowiedzialna: Piotr Stefanik

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 08.08.2018 13:55
Dokument oglądany razy: 403