RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn. Przebudowa drogi Twierdza - Glinik Dolny - Wajda - Wiśniowski - Głód na dz. Nr ewid. 733, 734/1, 507/1, 734/2, 553 w km 0+180-0+884 wraz z przebudową przepustów w km 0+206, 0+211, 0+854 w miejscowości Glinik Dolny

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieogranioczny pn. "Przebudowa drogi Twierdza - Glinik Dolny - Wajda - Wiśniowski - Głód na dz. Nr ewid. 733, 734/1, 507/1, 734/2, 553 w km 0+180-0+884 wraz z przebudową przepustów w km 0+206, 0+211, 0+854 w miejscowości Glinik Dolny"

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Informacja o treści złożonych ofert
  4. Treść ogłoszenia
  5. SIWZ - Spis treści
  6. Rozdział I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców
  7. Rozdział II SIWZ - Formularz oferty z załącznikami
  8. Rozdział III SIWZ - STWiORB
  9. Rozdział IV SIWZ - Przedmiar robót
  10. Rozdział V - Projekt umowy

Osoba odpowiedzialna: Piotr Stefanik

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 08.08.2018 11:52
Dokument oglądany razy: 369