RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn. Przebudowa drogi gminnej nr 112159 R Frysztak - Sztukówka - Gogołów - Januszkowice w km 8+280-10+540 wraz z przebudową przepustu w km 9+652 w miejscowości Gogołów

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 112159 R Frysztak - Sztukówka - Gogołów - Januszkowice w km 8+280-10+540 wraz z przebudową przepustu w km 9+652 w miejscowości Gogołów.

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Informacja o treści złożonych ofert
  4. Ogłoszenie o zamówieniu.
  5. SIWZ - Spis treści.
  6. Rozdział I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców.
  7. Rozdział II SIWZ - Formularz oferty z załacznikami.
  8. Rozdział III SIWZ -STWiORB.
  9. Rozdział IV SIWZ - Przedmiar robót.
  10. Rozdział V SIWZ - Projekt umowy.

Osoba odpowiedzialna: Piotr Stefanik.

Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 27.04.2018 11:23
Dokument oglądany razy: 629