RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przebudowy drogi polegającej na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 112155R

Zamówienie Publiczne , zakończony, nierozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 112155R Gliniczek - Frysztak - Pułanki w km 0+103-0+209 w miejscowości Pułanki" - Etap II

  1. Treść ogłoszenia
  2. Załącznik nr 1 Przedmiar robót
  3. Załącznik nr 2 Dokumentacja rysunkowa
  4. Załącznik nr 3 Formularz ofertowy
  5. Załącznik nr 4 Kosztorys ofertowy
  6. Załącznik nr 5 Oświadzczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  7. Załącznik nr 6 Projekt umowy

Osoba odpowiedzialna: Piotr Stefanik

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 18.05.2018 15:48
Dokument oglądany razy: 1017