RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn. Przebudowa drogi gminnej nr 112151R Huta Gogołowska - Łazy - Czerwona Górka w km 0+346 - 0+848 w miejscowościach Huta Gogołowska i Gogołów

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 112151R Huta Gogołowska - Łazy - Czerwona Górka w km 0+346 - 0+848 w miejscowościach Huta Gogołowska i Gogołów".

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Informacja o treści złożonych ofert.
  4. Treść ogłoszenia
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  6. Rozdział I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców
  7. Rozdział II SIWZ - Formularz oferty z załącznikami
  8. Rozdział III SIWZ - STWiORB
  9. Rozdział IV SIWZ - Przedmiar robót
  10. Rozdział V - Projekt umowy

Osoba odpowiedzialna: Piotr Stefanik

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 27.10.2017 15:02
Dokument oglądany razy: 640