RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn. Oświetlenie drogi powiatowej nr 1923R Frysztak - Kobyle - Jazowa w Kobylu, gm Frysztak - Etap II

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Oświetlenie drogi powiatowej nr 1923R Frysztak - Kobyle - Jazowa /fragment/ w Kobylu, gm Frysztak - Etap II"

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Informacja o treści złożonych ofert
  4. Odpowiedzi na pytania
  5. Treść ogłoszenia
  6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  7. Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót
  8. Załącznik nr 8 do SIWZ 
  9. Załącznik nr 9 do SIWZ - STWiORB

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Mocek

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 25.07.2017 15:22
Dokument oglądany razy: 580