RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków - dostawy

Zamówienie Publiczne , zakończony, unieważniony

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków - dostawy"

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie
  2. Informacja o unieważnieniu postępowania
  3. Informacja o treści złożonych ofert
  4. Treść ogłoszenia
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Mocek

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 18.07.2017 15:03
Dokument oglądany razy: 704