RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn. Zaprojektowanie i montaż ogniw fotowoltaicznych na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Pułankach w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony na Zaprojektowanie i montaż ogniw fotowoltaicznych na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Pułankach w ramach projektu pn "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków"

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Informacja o treści złożonych ofert
  4. Treść ogłoszenia
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  6. Załącznik nr 7 do SIWZ  - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Mocek

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 08.06.2017 15:16
Dokument oglądany razy: 1143