RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczny pn. Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku

  1. Ogłoszenie o zmianie umowy
  2. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  4. Informacja o treści złożonych ofert
  5. Treść ogłoszenia
  6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zmówienia
  7. Załącznik nr 7 - Przedmiar robót
  8. Załącznik nr 8 - Projket budowlany
  9. Załącznik nr 9 - STWiORB

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Mocek

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 13.10.2016 15:18
Dokument oglądany razy: 1305