RSS
szukaj
RSS
A A A K

KONKURS OFERT Na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych

Zamówienie Publiczne , zakończony, nierozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak zaprosza do udziału w konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Frysztak na kwotę 3.788.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Frysztak na 2017 rok, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.ogłasza konkurs na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych.

 1. Informacja o treści złożonych ofert
 2. Treść ogłoszenia
 3. Pakiet informacyjny
 4. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
 5. Sprawozdania z 2014
 6. Sprawozdania z 2015
 7. Sprawozdania z 2016
 8. Sprawozdania z 2017
 9. Informacja o kredytach
 10. Uchwała Nr XXV/191/2016 Budżetowa na rok 2017 Gminy Frysztak
 11. Uchwała Nr XXV/192/2016 z dnia 29.12.2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 - 2030.
 12. Zarządzenie Nr IV/124/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
 13. Uchwała Nr XXXI/244/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2017 -2030.
 14. Uchwała Nr XXXI/247/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 15. Uchwała Nr XXXII/255/2017 z dnia 23.06.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.
 16. Uchwała Nr XXXII/256/2017 z dnia 23.06.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/247/2017 z 31 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 17. Zarządzenie Nr IV/211/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Banaś

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 05.07.2017 08:26
Dokument oglądany razy: 602