RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: Rozbudowa sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

ójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniozny pn. "Rozbudowa sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie"

 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 3. Informacja o treści złożonych ofert
 4. Odpowiedź na pytania
 5. Odpowiedź na pytania
 6. Treść ogłoszenia
 7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 8. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
 9. Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 10. Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 11. Załącznik nr 3a - Zobowiązanie do odania do dyspozycji niezbędnych zasobów
 12. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 13. Załącznik nr 5 - Wzór informacji dotyczącej obowiązku podatkowego
 14. Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych
 15. Załącznik nr 7 - Projekt umowy
 16. Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna - część budowlana
 17. Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna - instalacja co.  i wod.-kan, wentylacja
 18. Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna - instalacja elektryczna
 19. Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna - konstrukcja
 20. Załącznik nr 9 - Specyfikacja techniczna
 21. Załącznik nr 10 - Przedmiar robót
 22. Załącznik nr 11 - Specyfikacja dostaw (Część II zamówienia)
 23. Załącznik nr 12 - Formularz cenowy (Część II zamówienia)

Osoba odpowiedzialna: Halina Kolanko

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 17.01.2017 19:46
Dokument oglądany razy: 1690