RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: Modernizacja i remonty dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony pn.: "Modernizacja i remonty dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak".

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejeszej oferty
  3. Treść ogłoszenia
  4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  5. Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców
  6. Rozdział II - Formularz oferty z załącznikami
  7. Rozdział III - STWiORB
  8. Rozdział IV - Przedmiar robót
  9. Rozdział V - Projekt umowy

Osoba odpowiedzialna: Piotr Stefanik

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 22.07.2016 13:12
Dokument oglądany razy: 1147