RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: Remont odcinka drogi gminnej nr 112159R Frysztak- Glinik Dolny- Glinik Średni- Glinik Górny- Gogołów- Januszkowice w miejscowości Glinik Dolny, w km 0+000-:-0+621

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Remont odcinka drogi gminnej nr 112159R Frysztak- Glinik Dolny- Glinik Średni- Glinik Górny- Gogołów- Januszkowice w miejscowości Glinik Dolny, w km 0+000-:-0+621"

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Treść ogłoszenia
  4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamównienia
  5. Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców
  6. Rozdział II - Formularz oferty z załącznikami
  7. Rozdział III - STWiORB
  8. Rozdział IV - Przedmiar robót
  9. Rozdział V - Projekt umowy

Osoba odpowiedzialna: Piotr Stefanik

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 04.07.2016 15:19
Dokument oglądany razy: 992