RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn.: Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 112155R, w miejscowości Frysztak w km 0+077

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony pn.: "Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 112155R, w miejscowości Frysztak w km 0+077"

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Odpowiedź na pytania do SIWZ
  4. Treść ogłoszenia
  5. SIWZ
  6. Projekt robt budowlanych
  7. STWiORB
  8. Formularz oferty z załącznikami

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Mocek

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 06.05.2015 15:33
Dokument oglądany razy: 1358