RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 112163R Sośnina - Niepla dz. nr . ewid. 1664, 2082 w miejscowości Lubla w km 0+000 - 0+800

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 112163R Sosnina - Niepla dz. nr. ewidencyjny 1664, 2082 w miejscowości Lubla w km. 0+000 - 0+800

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  4. Treść ogłoszenia
  5. SIWZ
  6. STWiORB
  7. Zgłoszenie i opis robót budowlanych

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Mocek

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 23.04.2015 15:27
Dokument oglądany razy: 1349