RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn.: Modernizacja, remonty i przebudowa dróg gminnych oraz placu parkingowego na terenie Gminy Frysztak.

Zamówienie Publiczne , zakończony, nierozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony pn. Modernizacja, remonty i przebudowa dróg gminnych oraz placu parkingowego na terenie Gminy Frysztak:

Zadanie nr 1 - Modernizacja i remont nawierzchni dróg gminnych oraz placu parkingowego,

Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi Lubla - Bukowy Las - Sieklówka w km 0+000-0+900 w miejscowości Lubla.

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Wyjaśnienia do przetargu
 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 4. Ogłoszenie o zmianie SIWZ
 5. Treść ogłoszenia
 6. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 7. Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców
 8. Rozdział II - Formularz oferty z załącznikami
 9. Rozdział III - STWiOR
 10. Rozdział IV - Przedmiar robót - Zadanie I
 11. Rozdział IV - Przedmiar robót - Zadanie II
 12. Rozdział V - Projekt umowy

Osoba odpowiedzialna: Mieczysław Wawrzkiewicz

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 13.08.2014 16:26
Dokument oglądany razy: 1537