RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn. Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciągu drogi nr ewid. 112156R Gliniczek-SKR-Frysztak (ul. Sportowa)

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony pn. Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w ciągu drogi nr ewid. 112156R Gliniczek-SKR-Frysztak (ul. Sportowa).

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Treść ogłoszenia
  4. SIWZ
  5. Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców
  6. Rozdział II - Formularz oferty z załącznikami
  7. Rozdział III - Dokumentacja projektowa
  8. Rozdział IV - STWiOR
  9. Rozdział V - Przedmiar robót
  10. Rozdział VI - Projekt umowy wraz z kartą gwarancyjną

Osoba odpowiedzialna: Mieczysław Wawrzkiewicz

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 13.06.2014 20:06
Dokument oglądany razy: 1165