RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn. Przebudowa mostu drogowego na potoku Glinik w ciągu drogi gminnej nr 112159R Januszkowice - Gogołów Dział - Sztukówka - Frysztak w miejscowości Glinik Dolny

Zamówienie Publiczne , zakończony, nierozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony pn. Przebudowa mostu drogowego na potoku Glinik w ciągu drogi gminnej nr 112159R Januszkowice - Gogołów Dział - Sztukówka - Frysztak w miejscowości Glinik Dolny w km 0+649.

 1. Ogłoszenie o wyborze najkorzysniejszej oferty
 2. Ogłoszenie o zmiane treści SIWZ
 3. Poprawione złączniki
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 5. Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ
 6. Rozdział II - Formularz oferty - nowy
 7. Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ
 8. Treść ogłoszenia
 9. SIWZ
 10. Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców
 11. Rozdział II - Formularz oferty z załącznikami
 12. Rozdział III - Projekt robót budowlanych
 13. Rozdział IV - STWiOR
 14. Rozdział V - Przedmiar robót
 15. Rozdział VI - Projekt Umowy wraz z kartą gwarancyjną
 16. Rozdział VII - Gwarancja NWU - istotne zapisy

Osoba odpowiedzialna: Mieczysław Wawrzkiewicz

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 03.06.2014 15:20
Dokument oglądany razy: 1475