RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn.: Przebudowa budynku Domu Wiejskiego w miejscowości Cieszyna wraz z zakupem wyposażenia

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony p.n. "Przebudowa budynku Domu Wiejskiego na działce nr ewidencyjny 1201 w miejscowości Cieszyna wraz z zakupem wyposażenia."

Załączniki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 10 - Przedmiar robót

Załącznik nr 11 - Projekty budowlane

Załącznik nr 12 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 13 - Specyfikacja dostaw wyposażenia

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 19.04.2012 09:22
Dokument oglądany razy: 1103