RSS
szukaj
RSS
A A A K

Samodzielne stanowisko ds. dróg, komunikacji i łączności

tel. +48 17 277 71 10 wew. 326

pokój 26

Zakres działań:
1) prowadzenie postępowania w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, po uzyskaniu opinii rady powiatu,
2) planowanie i finansowanie oraz prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg,
3) zarządzanie siecią dróg gminnych, wykonywanie obowiązków i uprawnień zarządcy,
4) współdziałanie z samorządami mieszkańców wsi w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg na terenie sołectw.
5) podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia przejezdności dróg nie objętych planem zimowego utrzymania przez zarządy drogowe,
6) współdziałanie z innymi organami w dziedzinie budowy i utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych,
7) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie bezpieczeństwa drogowego,
8) wydawania zezwoleń na lokalizację w pasie dróg gminnych obiektów nie związanych z drogami oraz wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego,
9) prowadzenie spraw dot. ustalenia miejsc postojowych i opłat za parkowanie,
10) współdziałanie z zarządcami przedsiębiorstw komunikacyjnych PKS i PKP (lub innymi) w zakresie usprawniania komunikacji, poprawy obsługi podróżnych i utrzymania przystanków,
11) prowadzenie spraw związanych z rozwojem sieci łączności telefonicznej na terenie gminy oraz współdziałanie z odpowiednimi przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi w celu poprawy usług w tym zakresie,
12) prowadzenie spraw dot. funkcjonowania placówek pocztowych i usług pocztowych oraz innych spraw z zakresu komunikacji i łączności, jeśli w sprawach tych podejmowane są czynności do których właściwym jest gmina,
13) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób w regularnym transporcie prowadzonym przez gminę,
14) prowadzenie spraw dot. wydawania pozwoleń na zarobkowy przewóz osób samochodami nie będącymi taksówkami na obszarze Gminy,
15) prowadzenie spraw związanych z wprowadzeniem przez Radę Gminy obowiązku uzyskania pozwolenia na zarobkowe przewozy osób taksówkami na obszarze Gminy.Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 05.09.2012
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.09.2012
Dokument oglądany razy: 4 964