RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Rada Gminy

Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy, który realizuje swoje funkcje poprzez udział radnych w pracach rady, jej organach oraz innych instytucjach samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani. Rada składa się z radnych, wybranych przez mieszkańców Gminy Frysztak zgodnie z aktualnie obowiązującą ordynacją wyborczą. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Rada Gminy Frysztak wykonuje swoje funkcje poprzez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz Komisje Rady.

W skład Rady Gminy Frysztak w kadencji 2018-2023 wchodzą:

Chmura Ryszard
radny z okręgu Frysztak, kontakt: ryszard.chmurasymbol małpki (at)rada.frysztak.pl
Czernicki Ryszard
radny z okręgu Frysztak, kontakt: ryszard.czernickisymbol małpki (at)rada.frysztak.pl
Długosz Andrzej
radny z okręgu Stępina, Chytrówka, kontakt: andrzej.dlugoszsymbol małpki (at)rada.frysztak.pl
Drygaś Kazimierz
radny z okręgu Kobyle, kontakt: kazimierz.drygassymbol małpki (at)rada.frysztak.pl
Gałuszka Jerzy
radny z okręgu Cieszyna, kontakt: jerzy.galuszkasymbol małpki (at)rada.frysztak.pl
Giera Edward
radny z okręgu Glinik Górny, kontakt: edward.gierasymbol małpki (at)rada.frysztak.pl
Kraus Lesław
radny z okręgu Lubla, kontakt: leslaw.kraussymbol małpki (at)rada.frysztak.pl
Kłosowicz Kazimierz
radny z okręgu Pułanki, kontakt: kazimierz.klosowiczsymbol małpki (at)rada.frysztak.pl
Król Jacek
radny z okręgu Cieszyna, kontakt: jacek.krolsymbol małpki (at)rada.frysztak.pl
Kwiatek Stanisław
radny z okręgu Glinik Dolny, kontakt: stanislaw.kwiateksymbol małpki (at)rada.frysztak.pl
Machowski Janusz
radny z okręgu Gogołów, Huta Gogołowska, kontakt: janusz.machowskisymbol małpki (at)rada.frysztak.pl
Mendocha Mariola
radny z okręgu Twierdza, Widacz, kontakt: mariola.mendochasymbol małpki (at)rada.frysztak.pl
Pawlik Tadeusz
radny z okręgu Lubla, kontakt: tadeusz.pawliksymbol małpki (at)rada.frysztak.pl
Szymkowicz Jolanta
radny z okręgu Glinik Średni, kontakt: jolanta.szymkowiczsymbol małpki (at)rada.frysztak.pl
Wilisowski Władysław
radny z okręgu Gogołów, kontakt: wladyslaw.wilisowskisymbol małpki (at)rada.frysztak.pl

Rada obraduje na sesjach przeważnie raz w miesiącu i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, które określone zostały w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. W formie uchwały, Rada może także wyrażać opinie i zajmować stanowiska we wszystkich sprawach istotnych dla gminy.Opublikował: Ewelina Baje
Publikacja dnia: 23.11.2021
Podpisał: Ewelina Baje
Dokument z dnia: 23.11.2021
Dokument oglądany razy: 20 189