RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 04.09.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

Wójt Gminy Frysztak

mgr inż. Jan Ziarnik - Wójt Gminy Frysztak

Dane kontaktowe:
Tel.: (017) 2777 126 lub (017) 2777 110, wew. 307
Tel. kom.: 695 860 355
E-mail:wojt[at]frysztak.pl

1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań wójta należy w szczególności:

a) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

b) określanie sposobu wykonywania uchwał,

c) gospodarowanie mieniem komunalnym,

d) wykonywanie budżetu,

e) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

4. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

6. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

7. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

8. Kierownikiem urzędu jest wójt.

9. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 04.09.2012
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.09.2012
Dokument oglądany razy: 3 552