RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Inne 2021

Inne dokumenty - 2021

 1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 roku na terenie Gminy Frysztak
 2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planownanej kwoty długu Gminy Frysztak wynikającej z zaciągnietych i planownaych do zaciągnięcia zobowiązań:
  1. Wersja niedostępna cyfrowo - skan opinii
  2. Wersja dostępna cyfrowo
 3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Frysztak na 2021 rok:
  1. Wersja niedostępna cyfrowo - skan opinii
  2. Wersja dostępna cyfrowo
 4. Raport o stanie Gminy Frysztak za 2020 rok. Opublikował: Ewelina Baje
Publikacja dnia: 28.05.2021
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 28.05.2021
Dokument oglądany razy: 3 163