RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 13.04.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zarządzenia 2021

Zarządzenia Wójta Gminy Frysztak - 2021

 1. Nr V/216/2021 z dnia 08 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałow przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych. dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak. 
 2. Nr V/217/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkańw 2021 r. na terenie Gminy Frysztak. 
 3. Nr V/218/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku. 
 4. Nr V/219/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie nabycia gruntu.
 5. Nr V/220/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zasad jego przyznawania oraz jego maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Frysztak. 
 6. Nr V/223/2021 z dnia 08 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.
 7. Nr V/224/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 8. Nr V/225/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr IV/343/2018 Wójta Gminy Frysztak z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Frysztak”.
 9. Nr V/227/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Gogołów przeznaczonych do sprzedaży. 
 10. Nr V/228/2021 z dnia 23 luty 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gmny na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2021r.
 11. Nr V/230/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie dokonaniania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 12. Nr V/232/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 13. Nr V/234/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na realizację w 2021 r. zadania walsnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn.: "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020".
 14. Nr V/235/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu Gminy Frysztak w 2021 r. na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn.: "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020".
 15. Nr V/236/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2020 r.
 16. Nr V/237/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 17. Nr V/240/2021 z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie.Opublikował: Ewelina Baje
Publikacja dnia: 13.04.2021
Podpisał: Ewelina Baje
Dokument z dnia: 13.04.2021
Dokument oglądany razy: 2 468