RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Oświadczenia majątkowe

     Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym do złożenia oświadczeń majątkowych są zobowiązani: Wójt Gminy, Zastępca Wójta, radni Rady Gminy, Sekretarz, Skarbnik, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.
    Wszystkie oświadczenia majątkowe znajdują się w Urzędzie Gminy Frysztak i są do wglądu dla osób zainteresowanych. Szczegółowych informacji na temat oświadczeń majątkowych udziela codziennie w godzinach pracy Urzędu Sekretarz Gminy.

WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

1. Wzór oświadczenia majątkowego Radnego Gminy [doc]

2. Wzór oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta [doc]Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 04.03.2021
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.09.2012
Dokument oglądany razy: 20 141