RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Inne 2021

Inne dokumenty - 2021

  1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planownanej kwoty długu Gminy Frysztak wynikającej z zaciągnietych i planownaych do zaciągnięcia zobowiązań:
    1. Wersja niedostępna cyfrowo - skan opinii
    2. Wersja dostępna cyfrowo
  2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Frysztak na 2021 rok:
    1. Wersja niedostępna cyfrowo - skan opinii
    2. Wersja dostępna cyfrowoOpublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 18.02.2021
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 2 366