RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 14.05.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zarządzenia 2020

Zarządzenia Wójta Gminy Frysztak - 2020

 1.  Nr V/119/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nabycia gruntu.
 2. Nr V/120/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020-2029.
 3. Nr V/121/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 4. Nr V/122/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia planu oraz zasad na rok 2020 dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak.
 5. Nr V/123/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Frysztak jest organem prowadzącym.
 6. Nr V/124/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kul;tury we Frysztaku. 
 7. Nr V/125/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2020 r.
 8. Nr V/126/2020  z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2020r.
 9. Nr V/127/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn. "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z ternu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020".
 10. Nr V/128/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu Gminy Frysztak w 2020 r. na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn. "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020"
 11. Nr V/129/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2020 r.
 12. Nr V/130/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 13. Nr V/131/2020 z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr I/83/2007 z dnia 31.12.2007 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
 14. Nr V/132/2020 z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Frysztak oraz jednostki organizacyjne gminy Frysztak w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. 
 15. Nr V/133/2020 z dnia 18 marca 2020 w sprawie powołania operatorow informatycznej obslugi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 
 16. Nr V/134/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej w związku z COVID-19.
 17. Nr V/135/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Frysztak zatrudnionych na podstawie umowy o pracę".
 18. Nr V/136/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie użyczenia sprzętu komputerowego uczniom i nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Frysztak. 
 19. Nr V/137/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 20. Nr V/138/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 21. Nr V/139/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy na 2020 r. 
 22. Nr V/140/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 23. Nr V/141/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr IV/345/20218 Wójta Gminy Frysztak z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy spoełecznej należących do właściwości gminy. 
 24. Nr V/142/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia wsparcia dla przedsiębiorstw w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 25. Nr V/143/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 26. Nr V/146/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2021-2031 pożyczki długoterminowej w kwocie 1.109.300,00 zł. Opublikował: Ewelina Zajchowska
Publikacja dnia: 14.05.2020
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 2 893