RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Oświadczenia majątkowe składane w 2019r.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SKŁADANE w 2019 ROKU
Imię i Nazwisko
Funkcja

Oświadczenia majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego

Ireneusz Kubik
Dyrektora GZK Frysztak

Oświadczenia majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego

Robert Mikuszewski
p.o. dyrektora GZK

Oświadczenia majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie

Mateusz Dyka
p.o. dyrektora ZS w Gogołowie

Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy składane za rok 2018

Jan Ziarnik Wójt Gminy Frysztak
Jacek Król Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Chmura, korekta Radny Gminy Frysztak
Ryszard Czernicki, korekta, oświadczenie Radny Gminy Frysztak
Kazimierz Drygaś Radny Gminy Frysztak
Jerzy Gałuszka Radny Gminy Frysztak
Edward Giera Radny Gminy Frysztak
Kazimierz Kłosowicz Radny Gminy Frysztak
Lesław Kraus, korekta Radny Gminy Frysztak
Stanisław Kwiatek, oświadczenie Radny Gminy Frysztak
Janusz Machowski, korekta Radny Gminy Frysztak
Paweł Matusz, korekta Radny Gminy Frysztak
Mariola Mendocha, oświadczenie Radny Gminy Frysztak
Tadeusz Pawlik Radny Gminy Frysztak
Jolanta Szymkowicz, korekta, oświadczenie Radny Gminy Frysztak
Władyław Wilisowski Radny Gminy Frysztak
Oświadczenia majątkowe pracowników, kierowników za rok 2018
Małgorzata Sokołowska, korekta Dyrektor P.P. Frysztak
Janusz Zarszyński Dyrektor Z.S. w Stępinie
Jolanta Dybaś Dyrektor S.P. w Cieszynie
Krzysztof Niemiec Dyrektor S.P. we Frysztaku
Jan Skórski Dyrektor S.P. w Gliniku Górnym
Anna Szteliga Dyrektor Z.S. w Lubli
Krzysztof Niekowal, oświadczenie Dyrektor Z.S. w Gogołowie
Mateusz Dyka p.o. dyrektora Z.S. w Gogołowie
Tomasz Cholewik Kierownik GOPS Frysztak
Marcin Jakubowicz Dyrektor ZOEAS Frysztak
Jolanta Zarszyńska Dyrektor GPB Frysztak
Joanna Czekajowska, korekta Dyrektor GOK Frysztak
Marek Armata Dyrektor GOSiR Frysztak
Robert Mikuszewski p.o. dyrektora GZK
Halina Kolanko
Sekretarz Gminy
Grzegorz Banaś Skarbnik Gminy
Bożena Feliks Kierownika USC
Łukasz Fąfara z-ca Kierownika USC
Anna Błoniarz Starszy pracownik socjalny GOPSOpublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 09.12.2019
Podpisał: Tomasz Patla
Dokument z dnia: 24.06.2019
Dokument oglądany razy: 3 931