RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 02.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych.

Zarządzenia 2019

Zarządzenia Wójta Gminy Frysztak - 2019

 1. Nr V/17/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości. 
 2. Nr V/18/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. badania liczby osób bezdomnych na terenie gminy Frysztak w ramach ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku. 
 3. Nr V/19/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie.
 4. Nr V/20/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi zastępującemu Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie. 
 5. Nr V/21/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminhę Frysztak na 2019 rok.
 6. Nr V/22/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 7. Nr V/23/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Frysztak jest organem prowadzącym.
 8. Nr V/24/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia trybu sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki FS-Lublin, Żuk 15.
 9. Nr V/25/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2019 r.
 10. Nr V/26/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn. "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy zywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020".
 11. Nr V/27/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu Gminy Frysztak w 2019 r. na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn. "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 12. Nr V/28/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2019 r.
 13. Nr V/29/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2019 r.
 14. Nr V/30/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budzecie Gminy na 2019 r.
 15. Nr V/31/2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 16. Nr V/32/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Gminnego Zakłdu Komunalnego we Frysztaku.
 17. Nr V/33/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 18. Nr V/34/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sparwie ustalenia norm zużycia paliw płynnych do samochodów i urządzeń pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Frysztak. 
 19. Nr V/35/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia i oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Frysztak spowodowanych przez porywisty wiatr w dniach 9-11 marca 2019 roku.
 20. Nr V/36/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Frysztak do obsługi zebrań wiejskich wyborczych w sołectwach na terenie gminy Frysztak.
 21. Nr V/37/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nabycia gruntu.
 22. Nr V/38/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nabycia gruntu.
 23. Nr V/39/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nabycia gruntu.
 24. Nr V/40/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny złożonych ofert w otwartym naborze na partnera projektu.
 25. Nr V/41/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 26. Nr V/42/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
 27. Nr V/43/2019 z dnia 29 marca w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 28. Nr V/44/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2019 r.
 29. Nr V/45/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie nabycia gruntu.
 30. Nr V/46/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Frysztak zatrudnionych na podstawie umowy o pracę".
 31. Nr V/47/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr III/151/2012 Wójta Gminy Frysztak z dnia 27 sierpnia 2012 roku dotyczącego powołania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.
 32. Nr V/48/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 33. Nr V/49/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie nabycia gruntu. 
 34. Nr V/50/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie nabycia gruntu.
 35. Nr V/51/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
 36. Nr V/52/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 37. Nr V/53/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości. 
 38. Nr V/54/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie nabycia gruntu.
 39. Nr V/55/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r. 
 40. Nr V/56/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Frysztak gm. Frysztak na mienie Gminy Frysztak.
 41. Nr V/57/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego.
 42. Nr V/58/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia i oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Frysztak spowodowanych przez intensywne opady deszczu w dniach 21-24 maja 2019 roku.
 43. Nr V/59/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego.
 44. Nr V/60/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr IV/38/2015 Wójta Gminy Frysztak z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód wyrządzonych w infrastrukturze Gminy Frysztak w skutek wystąpienia klęsk żywiołowych.
 45. Nr V/61/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 46. Nr V/62/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Stępina, Cieszyna i Frysztak przeznaczonych do najmu na okres 3 lat.
 47. Nr V/63/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 48. Nr V/65/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenów kąpielowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2019 r.
 49. Nr V/66/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia gruntu.
 50. Nr V/67/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 51. Nr V/68/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 52. Nr V/79/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Gogołów przeznaczonych do sprzedaży
 53. Nr V/81/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 02.09.2019
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 4 157