RSS
szukaj
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 03.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Uchwały 2019

Uchwały Rady Gminy Frysztak - 2019

 1. Uchwała Budżetowa na rok 2019 Gminy Frysztak Nr IV/34/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.
 2. Nr IV/35/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 3. Nr IV/36/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 4. IV/37/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi.
 5. Nr IV/38/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, części działki nr 479 połozonej we Frysztaku.
 6. Nr IV/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany statutów sołectw. 
 7. Nr V/40/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak.
 8. Nr V/41/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2019 roku".
 9. Nr V/42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad soleckich w sołectwach na terenie gminy Frysztak.
 10. Nr V/43/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 11. Nr V/44/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 12. Nr VI/45/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
 13. Nr VI/46/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
 14. Nr VI/47/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy frysztak do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
 15. Nr VI/48/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 16. Nr VI/49/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak służebnościami gruntowymi i przesyłu.
 17. Nr VI/50/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 18. Nr VI/51/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2019-2035.
 19. Nr VI/52/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację w 2019 r. zadania publicznego.
 20. Nr VI/53/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego.
 21. Nr VI/54/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady gminy Frysztak na 2019 r.
 22. Nr VI/55/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Frysztak na 2019 r.


Opublikował: Ewelina Zajchowska
Publikacja dnia: 03.04.2019
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 3 504