RSS
szukaj
RSS
A A A K

Oświadczenia majątkowe składane w 2018r.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SKŁADANE w 2018 ROKU
Imię i Nazwisko
Funkcja

Oświadczenia majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół

Marcin Jakubowicz p.o. Dyrektora ZOEAS Frysztak

Oświadczenia majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku Sekretarza Gminy Frysztak

Halina Kolanko Sekretarz Gminy

Oświadczenia majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół

Halina Kolanko Dyrektor ZOEAS Frysztak

Oświadczenia majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Sekretarza Gminy Frysztak

Tomasz Garncarski Sekretarz Gminy

Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy składane na początek kadencji 2018-2023

Jan Ziarnik Wójt Gminy Frysztak
Jacek Król Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Chmura Radny Gminy Frysztak
Ryszard Czernicki Radny Gminy Frysztak
Kazimierz Drygaś Radny Gminy Frysztak
Jerzy Gałuszka Radny Gminy Frysztak
Edward Giera Radny Gminy Frysztak
Kazimierz Kłosowicz Radny Gminy Frysztak
Lesław Kraus Radny Gminy Frysztak
Stanisław Kwiatek Radny Gminy Frysztak
Janusz Machowski Radny Gminy Frysztak
Paweł Matusz Radny Gminy Frysztak
Mariola Mendocha Radny Gminy Frysztak
Tadeusz Pawlik Radny Gminy Frysztak
Jolanta Szymkowicz Radny Gminy Frysztak
Władyław Wilisowski Radny Gminy Frysztak

Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy składane na koniec kadencji 2014-2018

Jan Ziarnik Wójt Gminy Frysztak
Stanisław Kwiatek Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Binkowicz Radny Gminy Frysztak
Ryszard Chmura Radny Gminy Frysztak
Kazimierz Drygaś Radny Gminy Frysztak
Jerzy Gałuszka Radny Gminy Frysztak
Edward Giera Radny Gminy Frysztak
Kazimierz Kłosowicz Radny Gminy Frysztak
Janusz Kowalski Radny Gminy Frysztak
Jacek Król Radny Gminy Frysztak
Andrzej Machowski Radny Gminy Frysztak
Janusz Machowski Radny Gminy Frysztak
Zdzisław Podliński Radny Gminy Frysztak
Piotr Szopa Radny Gminy Frysztak
Jan Śliwa Radny Gminy Frysztak

Oświadczenia majątkowe składane w związku z objęciem obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Gogłowie

Mateusz Dyka p.o. Dyrektora ZS Gogołów

Oświadczenia majątkowe składane w związku z zakończeniem pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Gónym

Magdalena Syrek p.o. Dyrektora SP Glinik Górny

Oświadczenia majątkowe składane w związku z objęciem obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Gónym

Magdalena Syrek , korekta oświadczenia p.o. Dyrektora SP Glinik Górny

Oświadczenia majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku

Janina Wiśniowska Kierownik GOPS Frysztak

Oświadczenia majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku

Tomasz Cholewik Kierownik GOPS Frysztak

Oświadczenia majątkowe składane w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Frysztak

Anna Błoniarz Starszy pracownik socjalny

Oświadczenia majątkowe składane w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Radnego Gminy

Stanisław Armata Radny Gminy Frysztak

Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy składane za rok 2017

Jan Ziarnik Wójt Gminy Frysztak
Stanisław Kwiatek Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Binkowicz Radny Gminy Frysztak
Ryszard Chmura Radny Gminy Frysztak

Kazimierz Drygaś, korekta oświadczenia

Radny Gminy Frysztak
Jerzy Gałuszka Radny Gminy Frysztak
Edward Giera Radny Gminy Frysztak
Kazimierz Kłosowicz Radny Gminy Frysztak
Janusz Kowalski, korekta oświadczenia Radny Gminy Frysztak
Jacek Król Radny Gminy Frysztak
Andrzej Machowski Radny Gminy Frysztak
Janusz Machowski, korekta oświadczenia Radny Gminy Frysztak
Zdzisław Podliński Radny Gminy Frysztak
Piotr Szopa Radny Gminy Frysztak
Jan Śliwa Radny Gminy Frysztak
Oświadczenia majątkowe pracowników, kierowników za rok 2017
Małgorzata Sokołowska Dyrektor P.P. Frysztak
Janusz Zarszyński Dyrektor Z.S. w Stępinie
Jolanta Dybaś Dyrektor S.P. w Cieszynie
Krzysztof Niemiec Dyrektor S.P. we Frysztaku
Jan Skórski Dyrektor S.P. w Gliniku Górnym
Anna Szteliga Dyrektor Z.S. w Lubli
Krzysztof Niekowal Dyrektor Z.S. w Gogołowie
Halina Kolanko Dyrektor ZOEAS Frysztak
Jolanta Zarszyńska Dyrektor GPB Frysztak
Joanna Czekajowska Dyrektor GOK Frysztak
Marek Armata Dyrektor GOSiR Frysztak
Robert Mikuszewski p.o. dyrektora GZK
Tomasz Garncarski Sekretarz Gminy
Grzegorz Banaś Skarbnik Gminy
Bożena Feliks Kierownika USC
Łukasz Fąfara z-ca Kierownika USC



Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 19.02.2019
Podpisał: Tomasz Patla
Dokument z dnia: 13.04.2018
Dokument oglądany razy: 5 987