RSS
szukaj
RSS
A A A K

Gmina Frysztak ogłasza otwarty nabór na Partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Gmina Frysztak

Gmina Frysztak ogłasza otwarty nabór na Partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV – Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP.

  1. Ogłoszenie o wyborze partnera.
  2. Treść ogłoszenia.
  3. Formularz oferty.

Osoba do kontaktu: Łukasz Fąfara

Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 26.02.2019
Dokument oglądany razy: 433