RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Przewodniczący Rady Gminy

Funkcję przewodniczącego Rady Gminy Frysztak w kadencji 2018 - 2023 pełni: Jacek Król.
Przewodniczący Rady Gminy pełni dyżur w Urzędzie Gminy Frysztak w każdą środę w godz. od 10:00 do 12:00 i jest w tym czasie dostępny w pokoju 10A oraz pod numerem telefonu (017) 27 77 110, wew. 317.
Poza godzinami dyżuru można dzwonić pod nr tel. 881 78 00 56,
lub napisać e-mail: przewodniczacysymbol małpki (at)rada.frysztak.pl


Funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy pełni: Janusz Machowski

Do zadań Przewodniczącego Rady Gminy należą w szczególności:
- nadzór nad obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady i jej organów,
- czuwanie nad przygotowaniem materiałów na sesję i zapraszanie gości do udziału
  w obradach,
- prowadzenie mediacji w przypadku konfliktów pomiędzy radnymi z zakresu pracy Rady,
- prowadzenie obrad sesji Rady (otwiera i zamyka sesję, sprawdza quorum na początku
  i w trakcie sesji, udziela i odbiera głos, zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami
  uchwał i wnioskami formalnymi)
- podpisywanie w imieniu Rady uchwał, protokołów z sesji oraz innych dokumentów,
- opracowywanie z wiceprzewodniczącym planu pracy Rady,
- koordynowanie prac komisji Rady z planami prac Rady,
- przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców,
- współdziała z organami jednostek pomocniczych w rozwiązywaniu ich spraw
  organizacyjnych.Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 26.11.2018
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 9 864