RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

 1. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 23 października 2018r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
 2. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 23 października 2018r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkaprackiego
 3. Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej, Urzędnika Wyborczego oraz pracowników Urzędu Gminy.
 4. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Frysztaku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Frysztak zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 5. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Frysztaku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Frysztak zarządzonych na dzień 21 paździenika 2018 r.
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do głosowana w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta Gminy Frysztak zarządzonych na dzień 21.10.2018r.
 7. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Frysztaku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Frysztak.
 8. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.
 9. Informacja dotycząca udzielania pełnomocnictw do głosowania
 10. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Frysztaku o teminie losowania numerów list komitetów wyborczych.
 11. Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. o losowaniu członków Komisji Wyborczych
 12. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej we Frysztaku o terminach zgłaszania kandyatów na Wójta Gminy Frysztak
 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak o numerach i granicach obwodów głosowania
 14. Komunikat o składzie i dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
 15. Komunikat o składzie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej we Frysztaku
 16. Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
 17. Obwieszczenie Starosty Powiatu Strzyżowskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze
 18. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa na okręgi wyborcze
 19. Kalendarz wyborczy
 20. Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie
 21. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnomocnika
 22. Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców
 23. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzącego zgłaszać kandydatów tylko w jedenj gmienie liczącej do 20 000 mieszkańców
 24. Obwieszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie sprosotwania błędów
 25. Uchwała Rady Gminy w sprawie podziały gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i grac oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 26. Uchwała Rady Gminy Frysztak w sprawie podziału gminy Frysztak na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 27. Obwieszczenie komisarza wyborczego w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Frysztak w związku z wygaśnięciem mandatu Radnego
 28. Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Frysztak w okręgu wyborczym nr 8.
 29. Informacja o naborze urzędników wyborczych
 30. Zarządzenie Wojewody nr 18 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego
 31. Zarządzenie Wojewody nr 19 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego
 32. Zarządzenie Wojewody nr 20 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa PodkarpackiegoOpublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 24.10.2018
Podpisał: Tomasz Patla
Dokument z dnia: 07.03.2018
Dokument oglądany razy: 5 013