RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Oświadczenia majątkowe składane w 2017r.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SKŁADANE w 2017 ROKU
Imię i Nazwisko
Funkcja

Oświadczenia majątkowe w związku z objęciem stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej we Frysztaku

Krzysztof Niemiec Dyrektor SP Frysztak

Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej we Frysztaku

Marek Jedziniak Dyrektor SP Frysztak

Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Gimnazjum Publicznego we Frysztaku

Janusz Czekajowski Dyrektor GP Frysztak

Oświadczenia majątkowe w związku z zakończeniem funkcji Radnego Gminy

Daniel Wanat Radny Gminy Frysztak

Oświadczenia majątkowe w związku z objęciem funkcji Radnego Gminy

Kazimierz Kłosowicz Radny Gminy Frysztak

Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy składane za rok 2016

Jan Ziarnik Wójt Gminy Frysztak
Stanisław Kwiatek Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Armata Radny Gminy Frysztak
Władysław Binkowicz - wyjaśnienie Radny Gminy Frysztak
Ryszard Chmura Radny Gminy Frysztak
Kazimierz Drygaś Radny Gminy Frysztak
Jerzy Gałuszka Radny Gminy Frysztak
Edward Giera Radny Gminy Frysztak
Janusz Kowalski Radny Gminy Frysztak
Jacek Król - wyjaśnienie Radny Gminy Frysztak
Andrzej Machowski Radny Gminy Frysztak
Janusz Machowski Radny Gminy Frysztak
Daniel Wanat Radny Gminy Frysztak
Zdzisław Podliński - wyjaśnienie Radny Gminy Frysztak
Piotr Szopa Radny Gminy Frysztak
Jan Śliwa - wyjaśnienie Radny Gminy Frysztak
Oświadczenia majątkowe pracowników, kierowników za rok 2016
Małgorzata Sokołowska Dyrektor P.P. Frysztak
Janusz Zarszyński Dyrektor Z.S. w Stępinie
Jolanta Dybaś Dyrektor S.P. w Cieszynie
Marek Jedziniak Dyrektor S.P. we Frysztaku
Jan Skórski Dyrektor S.P. w Gliniku Górnym
Janusz Czekajowski - wyjaśnienie Dyrektor G.P. we Frysztaku
Anna Szteliga Dyrektor Z.S. w Lubli
Krzysztof Niekowal Dyrektor Z.S. w Gogołowie
Janina Wiśniowska Kierownik GOPS Frysztak
Halina Kolanko Dyrektor ZOEAS Frysztak
Jolanta Zarszyńska Dyrektor GPB Frysztak
Joanna Czekajowska - wyjaśnienie Dyrektor GOK Frysztak
Marek Armata Dyrektor GOSiR Frysztak
Robert Mikuszewski p.o. kierownika GZK
Tomasz Garncarski Sekretarz Gminy
Grzegorz Banaś Skarbnik Gminy
Bożena Feliks Kierownika USC
Łukasz Fąfara z-ca Kierownika USCOpublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 13.04.2018
Podpisał: Tomasz Patla
Dokument z dnia: 25.07.2017
Dokument oglądany razy: 5 784