RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 13.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych.

Uchwały 2018

Uchwały Rady Gminy Frysztak - 2018

 1. Nr XXXIX/316/2017 z dnia 29.01.2018 r. uchwała budżetowa na rok 2018 Gminy Frysztak.
 2. Nr XXXIX/317/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.
 3. Nr XXXIX/318/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 4. Nr XXXIX/319/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 5. Nr XXXIX/320/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.
 6. Nr XXXIX/321/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, powierzchni dachowej na budynku Urzędu Gminy Frysztak.
 7. Nr XXXIX/322/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie określenia wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę Frysztak przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
 8. Nr XXXIX/323/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 9. Nr XXXIX/324/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 10. Nr XXXIX/325/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2022.
 11. Nr XXXIX/326/2017 z dnia 29.01.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/305/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 12. Nr XXXIX/327/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie obowiązkowego dowozu dzieci do szkoły.
 13. Nr XL/328/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 14. Nr XL/329/2018 z dnia 28.02.2018 r. zmieniająca uchwałę XXXIX/317/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.
 15. Nr XL/330/2018 z dnia 28.02.2018 r. uchwała zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/324//2018 z 29.01.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 16. Nr XL/331/2018 z dnia 28.02.2018 r. zmieniająca uchwałę własną Nr II/12/2014 z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Frysztak.
 17. Nr XL/332/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2018 roku”.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 13.03.2018
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 9 814