Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Radca Prawny

tel. +48 17 277 71 10

pokój 10A

Zakres działań:

  1. udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa dla pracowników urzędu,
  2. informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Urzędu,
  3. informowanie o uchybieniach Urzędu w jego działalności - w zakresie przestrzegania prawa - oraz skutkach tych uchybień,
  4. uczestniczenie w prowadzonych przez Urząd rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, a w szczególności umów,
  5. występowanie w charakterze pełnomocnika Urzędu w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi,
  6. opracowywanie oraz aprobata projektów aktów prawnych kierowanych do uchwalania przez uprawnione organy Gminy.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-09 13:58przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:768

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.