Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Uchwały Rady Gminy 2024

 1. Uchwała Budżetowa na rok 2024 Gminy Frysztak Nr LV/473/2023 z dnia 31 stycznia 2024 r.
 2. Nr LV/474/2023 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2024-2040. 
 3. Nr LV/475/2023 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym w miejscowości Gogołów.
 4. Nr LV/476/2023 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym w miejscowości Kobyle.
 5. Nr LV/477/2023 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym w miejscowości Pułanki.
 6. Nr LV/478/2023 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Frysztak.
 7. Nr LV/479/2023 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2024 roku”.
 8. Nr LV/480/2023 z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/195/2020 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawek tej opłaty na terenie Gminy Frysztak.
 9. Nr LVI/481/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
 10. Nr LVI/482/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024 Gminy Frysztak Nr LV/473/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. 
 11. Nr LVI/483/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LV/474/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2024 – 2040 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2024 – 2040.
 12. Nr LVI/484/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym w miejscowości Pułanki.
 13. Nr LVI/485/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2024 r., dotyczącego zabytku położonego w miejscowości Pułanki.
 14. Nr LVI/486/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Frysztak.
 15. Nr LVII/487/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
 16. Nr LVII/488/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2024 – 2040.
 17. Nr LVII/489/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2024 r. w miejscowości Lubla.
 18. Nr LVII/490/2024 z dnia 28 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LVI/486/2024 z 26.02.2024 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków pochodzących z budżetu Gminy Frysztak.
 19. Nr LVII/491/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2024 r.
 20. Nr LVII/492/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Frysztak do programu „Gmina Przyjazna Seniorom - Ogólnopolska Karta Seniora”.
 21. Nr LVII/493/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2024 r.
 22. Nr LVII/494/2024 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 23. Uchwała Nr LVIII/495/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2024 rok.
 24. Uchwała Nr LVIII/496/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LV/474/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2024 – 2040 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2024 – 2040.
 25. Uchwała Nr LVIII/497/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LVI/484/2024 z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonym w miejscowości Pułanki.
 26. Uchwała Nr LVIII/498/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2024 r., dotyczącego zabytku położonego w miejscowości Pułanki.
 27. Uchwała Nr LVIII/499/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym słupów lamp ulicznych, zlokalizowanych w m. Cieszyna i m. Widacz, gm. Frysztak w celu podwieszenia kabla światłowodowego do przesyłu internetu.
 28. Uchwała Nr LVIII/500/2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
 29. Uchwała Nr I/1/2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Frysztak.
 30. Uchwała Nr I/2/2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy  Frysztak.
 31. Uchwała Nr I/3/2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 32. Uchwała Nr I/4/2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 33. Uchwała Nr I/5/2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 34. Uchwała Nr I/6/2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 35. Uchwała Nr I/7/2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 36. Uchwała Nr I/8/2024 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-01-08 11:26przez:
Opublikowano:0000-00-00 10:41przez: Administrator
Zmodyfikowano:2024-05-08 10:32przez: Ewelina Baje
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:850

Rejestr zmian

 • [2024-05-08 10:32:31]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2024-04-26 13:55:22]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2024-03-28 13:34:34]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2024-02-28 10:04:52]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2024-02-06 14:32:43]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2024-02-01 12:45:24]Ewelina Bajeaktualizacja