Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Inne 2023

  1. Raport o stanie Gminy Frysztak za 2022 rok
  2. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 roku na terenie Gminy Frysztak
  3. Uchwała Nr 8/99/2023 z dnia 15 lutego 2023r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Frysztak na 2023 rok
  4. Uchwała Nr 8/100/2023 z dnia 15 lutego 2023r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Frysztak wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-02-21 14:34przez:
Opublikowano:0000-00-00 14:36przez: Administrator
Zmodyfikowano:2023-05-29 14:34przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:177

Rejestr zmian

  • [2023-05-29 14:34:10]AdministratorAktualizacja treści dodano raport o stanie gminy za rok 2022
  • [2023-02-21 14:37:38]AdministratorWytworzenie treści