Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Składane w 2020r.

Oświadczenia majątkowe składane w związku z objęciem funkcji p.o. dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie

Oświadczenia majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie

Oświadczenia majątkowe składane w związku z rozpoczęciem pracy na stanowisku p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Oświadczenia majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy składane za rok 2019

Oświadczenia majątkowe pracowników, kierowników za rok 2019

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-25 10:55przez:
Opublikowano:2022-03-25 12:35przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1146

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.