Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Składane w 2021r.

Oświadczenia majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku

Oświadczenia majątkowe składane w związku z objęciem funkcji Radnego Gminy

Oświadczenia majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Stępinie

Oświadczenia majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora Zespołu Szkół w Stępinie

Oświadczenia majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie

Oświadczenia majątkowe składane w związku z zakończeniem pracy na stanowisku p.o. dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie

Oświadczenia majątkowe składane w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Radnego Gminy

Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy składane za rok 2020

Oświadczenia majątkowe pracowników, kierowników składane za rok 2020

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-25 10:55przez:
Opublikowano:2022-03-25 11:39przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1156

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.