Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Oświadczenia majątkowe

     Zgodnie z art. 24h ustawy o samorządzie gminnym do złożenia oświadczeń majątkowych są zobowiązani: Wójt Gminy, Zastępca Wójta, radni Rady Gminy, Sekretarz, Skarbnik, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.
    Wszystkie oświadczenia majątkowe znajdują się w Urzędzie Gminy Frysztak i są do wglądu dla osób zainteresowanych. Szczegółowych informacji na temat oświadczeń majątkowych udziela codziennie w godzinach pracy Urzędu Sekretarz Gminy.

WZORY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

  1. Wzór oświadczenia majątkowego Radnego Gminy [doc]

 

Menu dla: Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-25 10:53przez:
Opublikowano:2022-03-25 11:10przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:2313

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.