Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Skład komisji:

 1. Tadeusz Pawlik - przewodniczący komisji,
 2. Lesław Kraus - wiceprzewodniczący komisji,
 3. Ryszard Czernicki - członek komisji.
 4. Jolanta Szymkowicz - członek komisji,
 5. Jerzy Gałuszka - członek komisji.

Przedmiotem działania komisji są następujące sprawy:

 • ochrona środowiska, gospodarka rolna i ściekowa,
 • gospodarka odpadami komunalnymi,
 • ochrona przeciwpowodziowa,
 • rolnictwo, leśnictwo i ochrona przyrody, łowiectwo i ochrona zwierząt,
 • ochrona gruntów rolnych i leśnych,
 • gospodarka wodna,
 • inne sprawy określone w Statucie Gminy.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-09 13:11przez:
Opublikowano:2022-03-09 13:11przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1095

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.