Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Skład komisji:

 1. Jolanta Szymkowicz - przewodniczący komisji,
 2. Mariola Mendocha - wiceprzewodniczący komisji,
 3. Lesław Kraus - członek komisji,
 4. Kazimierz Drygaś - członek komisji,
 5. Ryszard Czernicki - członek komisji.

Przedmiotem działania komisji są następujące sprawy:

 • oświaty i wychowania Młodzieży,
 • przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez gminę,
 • funkcjonowanie i rozwój kultury w tym bibliotek komunalnych oraz innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultura fizyczna, reakcja ruchowa, tereny rekreacyjne i urządzenia sportowe,
 • ochrona zdrowia, pomoc społeczna i opieka socjalna,
 • porządek publiczny, ochrona przeciwpożarowa,
 • opieka nad dziećmi do 3 lat (żłobki i kluby dziecięce),
 • inne sprawy określone w Statucie Gminy.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-09 13:11przez:
Opublikowano:2022-03-09 13:11przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1263

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.