Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak

Uchwały Rady Gminy 2003

 1. Nr V/31/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
 2. Nr V/32/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie określenia liczby punktów sprzedały napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa).
 3. Nr V/33/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie unieważnienia uchwały zebrania wiejskiego-wyborczego sołectwa Pułanki z dnia 12 stycznia 2003 roku dotyczącej wyboru sołtysa wsi oraz zarządzenia ponownych wyborów.
 4. Nr V/34/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.
 5. Nr V/35/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Zespołu Szkół w Stępinie.
 6. Nr V/36/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Zespołu Szkół w Lubli.
 7. Nr V/37/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie obciążenia nieruchomości.
 8. Nr V/38/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2001 w gminie Frysztak (wieś Stępina).
 9. Nr V/39/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego wobec Wójta Gminy Frysztak.
 10. Nr V/40/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
 11. Nr V/41/2003 z dnia 07.02.2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok.
 12. Nr VI/42/2003 z dnia 28.03.2003 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok".
 13. Nr VI/43/2003 z dnia 28.03.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
 14. Nr VI/44/2003 z dnia 28.03.2003 w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.
 15. Nr VI/45/2003 z dnia 28.03.2003 w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Zespołu Szkół w Gogołowie.
 16. Nr VI/46/2003 z dnia 28.03.2003 w sprawie uchwalenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Frysztak do korzystania z bezpłatnych posiłków.
 17. Nr VII/47/2003 z dnia 22.04.2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 18. Nr VIII/48/2003 z dnia 30.04.2003 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r.
 19. Nr VIII/49/2003 z dnia 30.04.2003 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2002 r.
 20. Nr VIII/50/2003 z dnia 30.04.2003 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
 21. Nr VIII/51/2003 z dnia 30.04.2003 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 22. Nr VIII/52/2003 z dnia 30.04.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 23. Nr VIII/53/2003 z dnia 30.04.2003 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 24. Nr IX/54/2003 z dnia 16.05.2003 w sprawie uchwalenia programu gospodarczego Gminy Frysztak na lata 2003-2006.
 25. Nr IX/55/2003 z dnia 16.05.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 26. Nr IX/56/2003 z dnia 16.05.2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Frysztak.
 27. Nr IX/57/2003 z dnia 16.05.2003 w sprawie uchwalenia statutów sołectw.
 28. Nr XI/58/2003 z dnia 25.06.2003 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Twierdza.
 29. Nr XI/59/2003 z dnia 25.06.2003 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 30. Nr XI/60/2003 z dnia 25.06.2003 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę.
 31. Nr XI/61/2003 z dnia 25.06.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2003 rok.
 32. Nr XI/62/2003 z dnia 25.06.2003 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak.
 33. Nr XII/63/2003 z dnia 12.09.2003 w sprawie budżetu gminy na 2003r.
 34. Nr XII/64/2003 z dnia 12.09.2003 w sprawie powołania zespołu dla opracowania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 35. Nr XII/65/2003 z dnia 12.09.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2003 rok.
 36. Nr XII/66/2003 z dnia 12.09.2003 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego "WISŁOK".
 37. Nr XII/67/2003 z dnia 12.09.2003 w sprawie złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego.
 38. Nr XIII/68/2003 z dnia 03.10.2003 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzyżowie na kadencję 2004 - 2007.
 39. Nr XIII/69/2003 z dnia 03.10.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2003 rok.
 40. Nr XIII/70/2003 z dnia 03.10.2003 w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.
 41. Nr XIII/71/2003 z dnia 03.10.2003 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.
 42. Nr XIII/72/2003 z dnia 03.10.2003 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 43. Nr XIV/73/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie wstrzymania realizacji niektórych wieloletnich programów inwestycyjnych.
 44. Nr XIV/74/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu ich kontroli i rozliczenia.
 45. Nr XIV/75/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2003 rok.
 46. Nr XIV/76/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej.
 47. Nr XIV/77/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie wyrażenia zgody na użycie nazwy miejscowości "Stępina" w nazwie produkowanej wody mineralnej i źródlanej.
 48. Nr XIV/78/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie realizacji projektu pn. "Budowa Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych".
 49. Nr XIV/79/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego o nazwie "Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku" i nadania mu Statutu.
 50. Nr XIV/80/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok.
 51. Nr XIV/81/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok.
 52. Nr XIV/82/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Frysztak.
 53. Nr XIV/83/2003 z dnia 28.11.2003 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Frysztak.
 54. Nr XV/84/2003 z dnia 30.12.2003 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2003 rok.
 55. Nr XV/85/2003 z dnia 30.12.2003 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-07 14:34przez:
Opublikowano:0000-00-00 15:38przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:552

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.